Kracht door teamwork

Jaarlijks neemt het aantal schepen dat Nederlandse havens aanloopt toe. De totstandkoming van Maasvlakte 2 in 2010-2012 zal dit proces versterken.
De hoeveelheid goederen die moet worden opgeslagen c.q. wordt doorgevoerd zal toenemen, waarbij het gecontaineriseerde zeevervoer een belangrijke rol zal spelen.

Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, goede dienstverlening en de ruime beschikbaarheid van specialistische goederen, krijgen Nederlandse scheepsleveranciers niet alleen veel opdrachten voor de bevoorrading van schepen in Nederlandse havens. Vanwege deze goede concurrentiepositie worden ook schepen in buitenlandse havens vaak uit Nederland bevoorraad.

De Nederlandse Vereniging Van Scheepsleveranciers (NVVS) streeft ernaar de scheepsbevoorradingsindustrie op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Een ieder die betrokken is bij de maritieme sector in Nederland heeft baat bij de inzet van de NVVS. De NVVS wendt haar invloed aan bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving. Dit kan zijn op lokaal, nationaal of op internationaal niveau; de NVVS is nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van Europese regelgeving. Reeds voordat regelgeving wordt verheven tot wet is de NVVS, via haar vertegenwoordiging in de organisatie van Europese scheepsbevoorraders, betrokken bij de opzet en implementatie daarvan.
De brede kennis van zaken bij de leden van de diverse werkgroepen en commissies levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Daarbij is het streven niet alleen om te komen tot een voor de betrokken bedrijven optimale werkomgeving, maar wordt ook getracht op Europees niveau een ‘level playing field’ voor alle betrokken bedrijven te creĆ«ren.

Ruim 115 bedrijven zijn lid van de NVVS: scheepsleveranciers, toeleveranciers en bedrijven die logistieke, financiƫle of andere diensten leveren of een juridisch of anderszins adviserende functie hebben.

Teamwork is het sleutelwoord; door goede onderlinge samenwerking kunnen de Nederlandse zeehavens als uitstekende bevoorradingshavens op de kaart worden gezet. De NVVS zet zich hier dagelijks voor in.