Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

International Ship Suppliers Association I.S.S.A. (sinds 1955)
Van deze wereldwijd opererende vereniging kunnen alleen nationale verenigingen lid zijn of bedrijven uit een land waar nog geen nationale vereniging is opgericht. Er zijn op dit moment 38 nationale verenigingen lid van de I.S.S.A. Individuele bedrijven in Nederland kunnen dus geen lid worden, alleen via de NVVS. De voorzitter van de NVVS vertegenwoordigd Nederland in de Board van de I.S.S.A. Hij bezoekt enkele malen per jaar een Boardmeeting en de jaarlijkse conventie en trade exhibition die ieder jaar in een ander land gehouden wordt. Op deze manier wordt getracht de internationale belangen van de leden van de NVVS te behartigen.
http://www.shipsupply.org/

Organisation de la Communauté Européenne des Avitailleurs de Navires (OCEAN.)-(sinds 1976)
Dit is een commité van I.S.S.A., scheepsleveranciers uit Europese Unie landen die in hoofdzaak de belangen behartigt op diverse gebieden met betrekking tot de regelgeving in de Europese Gemeenschap. Vanuit de nationale verenigingen zijn van ieder land één of meerdere Bestuursleden vertegenwoordigd in het Bestuur van O.C.E.A.N, voor Nederland is dit momenteel dhr. D.J. Cupido. De heer P. de Haas Jr. is voorzitter van de douane werkgroep binnen O.C.E.A.N. Ook is een professionele lobbyist aangetrokken om “on the spot” partijen te betrekken voor onze belangen.
http://www.shipsupply.eu/Deltalinqs (voorheen Scheepvaart Vereniging Zuid)-(sinds 1994)
Deltalinqs is sinds het begin van 2001 een samenvoeging van de Scheepvaart Vereniging Zuid (S.V.Z.) en Europoort Botlek Belangen (E.B.B.) en vertegenwoordigt havenbedrijven en verenigingen met hun leden die gelieerd zijn aan de havens in Rotterdam en omstreken.
Deltalinqs vertegenwoordigt de belangen van deze leden door overleg met overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties op nationaal en lokaal gebied. De voorzitter van de NVVS heeft zitting in het Management Advies College, de Consultant Veterinaire Aangelegenheden van de NVVS heeft zitting in de werkgroep Veterinaire Controles,beiden van Deltalinqs.
http://www.deltalinqs.nl/

Agrarisch Import Platform (A.I.P.)-(sinds 2000)
Agrarisch Import Platform (A.I.P.) is een overlegplatform waar specifieke vaak veterinaire doelstellingen worden behandeld. Door kennis van zaken en communicatieve vaardigheden richting overheden worden zowel landelijke als lokale belangen behartigt. Het A.I.P. is tevens nauw betrokken bij het opzetten van een automatiseringsproject “Client” genaamd, dat wordt opgezet en gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dit project zal de ontwikkeling opzetten van geautomatiseerde communicatie tussen overheid en bedrijfsleven.