Wat doen we

Wat doen we

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:

John Blom is naast voorzitter ook de contactpersoon naar Douane voor A.E.O. aangelegenheden en is hij lid van de Klankbordgroep Infrastructuur en Bereikbaarheid van Deltalinqs. Deze posities zijn, door het overlijden van John Blom op 21 oktober jl., vacant.

Dirk Cupido is member van het OCEAN bestuur en lid van het bestuur van de Vereniging van Aanverwante Bedrijven, onderdeel van Deltalinqs en treedt hij op binnen de vereniging als vice voorzitter en penningmeester.
De VAB verenigt maritieme service verleners in de Rotterdamse haven (roeiers, sjorders, beveiligers, loodsen, scheepsbevoorraders en dergelijke).

Tim Prins is secretaris; het secretariaat wordt feitelijk gevoerd door Van Weperen & Partners te Hellevoetsluis, Jessica van Weperen.

Joep van Eijk is voorzitter van de ballotagecommissie.

Max Geeratz treedt op binnen het bestuur als contactpersoon voor de werkgroep Douane en Veterinaire  Aangelegenheden

Het bestuur heeft in zijn algemeenheid de volgende uitvoerende taken op zich genomen:

 • Het dagelijks volgen van zaken die van belang kunnen zijn voor de leden;
 • Lobby activiteiten bij nationale en internationale overheden;
 • Consulteren van locale en nationale autoriteiten;
 • Adviseren van leden over zaken die voor hen van belang zijn;
 • Het uitgeven van een jaaroverzicht;
 • Het houden van netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen;
 • Deelname in bestuur en werkgroepen van de I.S.S.A.;
 • Het verzorgen van deelname aan de jaarlijkse I.S.S.A. Conventie & Trade Exhibition;
 • Deelname in werkgroepen van Deltalinqs (Voorheen S.V.Z.)
 • Deelname in werkgroepen van A.I.P. (Agrarisch Import Platform)
 • Deelname in werkgroepen/dossierteams van de Overheid
 • Deelname in bestuur en werkgroepen van O.C.E.A.N.

Werkgroepen / commissies

Werkgroep Douane en Veterinaire Aangelegenheden

Het team bestaat uit medewerkers met de nodige vakkennis, die afkomstig zijn van bedrijven die lid zijn van de NVVS. De werkgroep onderhoudt  o.a. de contacten met Directies van Douane, Beleidsmedewerkers, Hoofden van Douaneposten en hun klantcoördinatoren. Door regelmatig overleg met Branche en Overheid wordt een werkbare omgeving gecreëerd voor leden die zich met de handel in veterinaire producten bezighouden. Naast de gebruikelijke dagelijkse gang van zaken, zet de werkgroep zich tevens in voor het verbeteren van de logistieke, de informatie- en controleprocessen. Via O.C.E.A.N., de Europese vereniging van scheepsleveranciers waarbinnen de NVVS een bestuurfunctie bekleedt, wordt de wet- en regelgeving vanuit Brussel eveneens nauwgezet gevolgd. Waar nodig wordt door intensief lobbyen het belang van onze branche behartigd.Actuele zaken die van belang zijn voor bedrijven of groepen van bedrijven worden ter hand genomen en door overleg wordt geprobeerd om tot werkbare oplossingen te komen.
Specifieke zaken aangaande vergunningen, zekerheidstellingen en aanzuiveringen van documenten worden regelmatig met de leden overlegd. Tevens vindt overleg plaats met andere organisaties zoals Eigen Vervoers Organisatie (E.V.O.) en Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.).

De Werkgroep Douane en Veterinaire Aangelegenheden bestaat uit de volgende leden:

 • Max Geeratz – B&S Foodservice BV (voorzitter)
 • Peter de Haas – Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V.
 • Tim van Diest – H. Ferwerda BV
 • Paul van Lieshout- Kloska Ship Supply BV
 • Sebastiaan Teunissen- Pentrade BV
 • Hans Busbroek – HZ Logistics BV
 • Geerten Verbeet- Softpak BV
 • Adriaan van Kleef- Maas-Riva BV

Werkgroep I.S.P.S.
Sinds 1 juli 2004 is globaal de International Ship and Port facility Security code geïmplementeerd.
De NVVS heeft voor haar leden een Werkgroep I.S.P.S. samengesteld om in goed overleg met betrokken partijen werkbare situaties te creëren en te behouden voor de bezoekers en bevoorraders via haventerminals aan schepen. Hiervoor werd o.a. in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en havenwerkgeversvereniging Deltalinqs voor de NVVS leden een Branch Beveiligingsverklaring opgesteld (zie rechtsonder op de home page). Deze verklaring moet het mogelijk maken om sneller toegelaten te worden op de haventerminals en schepen. De Werkgroep I.S.P.S. bestaat uit de volgende leden:

 • vacant

Ballotagecommissie

De ballotagecommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Joep van Eijk – Kroonint B.V. ( voorzitter)
 • Eric Bezemer – Neko Ship Supply BV
 • Danny Nossent – Pentrade B.V.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Peter Katsburg- B.V. Marine Supply Centre MSC
 • Caitriona o’Callaghan- Fuji Trading (Marine) BV