Wat doen we

Wat doen we

Het bestuur heeft in zijn algemeenheid de volgende uitvoerende taken op zich genomen:

 • Het dagelijks volgen van zaken die van belang kunnen zijn voor de leden;
 • Lobby activiteiten bij nationale en internationale overheden;
 • Consulteren van locale en nationale autoriteiten;
 • Adviseren van leden over zaken die voor hen van belang zijn;
 • Het houden van netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen;
 • Deelname in bestuur en werkgroepen van de I.S.S.A.;
 • Het verzorgen van deelname aan de jaarlijkse I.S.S.A. Conventie & Trade Exhibition;
 • Deelname in werkgroepen van Deltalinqs (Voorheen S.V.Z.)
 • Deelname in werkgroepen van A.I.P. (Agrarisch Import Platform)
 • Deelname in werkgroepen/dossierteams van de Overheid
 • Deelname in bestuur en werkgroepen van O.C.E.A.N.

Werkgroepen / commissies

Werkgroep Douane, Veterinaire en BTW Aangelegenheden

Het team bestaat uit medewerkers met de nodige vakkennis, die afkomstig zijn van bedrijven die lid zijn van de NVVS. De werkgroep onderhoudt  o.a. de contacten met Directies van Douane, Beleidsmedewerkers, Hoofden van Douaneposten en hun klantcoördinatoren. Door regelmatig overleg met Branche en Overheid wordt een werkbare omgeving gecreëerd voor leden die zich met de handel in veterinaire producten bezighouden. Naast de gebruikelijke dagelijkse gang van zaken, zet de werkgroep zich tevens in voor het verbeteren van de logistieke, de informatie- en controleprocessen. Via O.C.E.A.N., de Europese vereniging van scheepsleveranciers waarbinnen de NVVS een bestuurfunctie bekleedt, wordt de wet- en regelgeving vanuit Brussel eveneens nauwgezet gevolgd. Waar nodig wordt door intensief lobbyen het belang van onze branche behartigd.Actuele zaken die van belang zijn voor bedrijven of groepen van bedrijven worden ter hand genomen en door overleg wordt geprobeerd om tot werkbare oplossingen te komen.
Specifieke zaken aangaande vergunningen, zekerheidstellingen en aanzuiveringen van documenten worden regelmatig met de leden overlegd. Tevens vindt overleg plaats met andere organisaties zoals Eigen Vervoers Organisatie (E.V.O.) en Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.).

De Werkgroep Douane, Veterinaire en BTW Aangelegenheden bestaat uit de volgende leden:

 • Max Geeratz – B&S Foodservice BV (voorzitter)
 • Peter de Haas – Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V.
 • Tim van Diest – H. Ferwerda BV
 • Paul van Lieshout- Kloska Ship Supply BV
 • Sebastiaan Teunissen- Pentrade BV
 • Hans Busbroek – HZ Logistics BV
 • Geerten Verbeet- Softpak BV
 • Adriaan van Kleef- Maas-Riva BV
 • Remco de Bruijn- B&S Foodservice BV

Werkgroep Inventory Hazardous Materials

Sinds maart 2022 heeft de NVVS voor haar leden een Werkgroep IHM samengesteld om in goed overleg met betrokken partijen werkbare situaties te creëren en te behouden vanwege de impact van de IHM wetgeving op de scheepsleveranciers en toeleveranciers.

De Werkgroep IHM bestaat uit de volgende leden:

 • Eric Bezemer- NeKo Ship Supply BV (voorzitter)
 • Frank Fakkers – Harding Marine Services Rotterdam BV
 • Joep van Eijk- Kroonint BV

Werkgroep Duurzaamheid

Sinds maart 2022 heeft de NVVS voor haar leden een Werkgroep ” Duurzaamheid” samengesteld vanwege de impact van duurzaamheid en verantwoord ondernemen en de ( internationale) wet- en regelgeving op dit gebied en binnen onze branche. Zaken zoals rapportages verlaging CO2 uitstoot bij meer dan 100 werknemers ( mogelijk per 1/1/2023) , energielabels, duurzame verpakkingen, plastics etc. zullen binnen de werkgroep de onderwerpen zijn.

De Werkgroep Duurzaamheid bestaat uit de volgende leden:

 • Tim Prins – Prins Supply BV ( voorzitter)
 • Eric Bezemer- NeKo Ship Supply BV
 • Max Geeratz- B&S Foodservice BV

Werkgroep Communicatie

Sinds maart 2022 heeft de NVVS voor haar leden een Werkgroep Communicatie samengesteld die als doel heeft de communicatie in zijn algemeenheid te verbeteren en te moderniseren. Denk hierbij aan communicatiekanalen voor het delen van marktinformatie met de leden, algemene informatie, bekendheid van de branche extern etc.

De Werkgroep Communicatie bestaat uit de volgende leden:

 • Jaco Hooij- Wrist- Klevenberg Ship Supply NL BV ( voorzitter)
 • Danny Nossent- Pentrade Duty Free Wholesaler BV
 • Tim Prins – Prins Supply BV

Ballotagecommissie

De ballotagecommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Joep van Eijk – Kroonint B.V. ( voorzitter)
 • Eric Bezemer – Neko Ship Supply BV
 • Danny Nossent – Pentrade B.V.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Caitriona o’Callaghan- Fuji Trading (Marine) BV
 • Mickel Kornmann- W.G. v.d. Zanden BV